Thứ Ba, 16 Tháng Tư, 2024
Trang chủ NGỮ PHÁP So sánh ngữ pháp

So sánh ngữ pháp

So sánh ngữ pháp -게 và -도록

So sánh ngữ pháp -게 và -도록

So sánh ngữ pháp -다가 và -았/었다가

So sánh ngữ pháp -다가 và -았/었다가

So sánh ngữ pháp -아/어 버리다 và -고 말다

So sánh ngữ pháp -아/어 버리다 và -고 말다

So sánh ngữ pháp –(으)면 và –(느)ㄴ다면

So sánh ngữ pháp –(으)면 và –(느)ㄴ다면

So sánh ngữ pháp -(으)ㄴ 듯하다, -는 듯했다 và -(으)ㄴ 듯했다

So sánh ngữ pháp -(으)ㄴ 듯하다, -는 듯했다 và -(으)ㄴ 듯했다

So sánh ngữ pháp -듯이, -는 듯이 và -(느)ㄴ다는 듯이

So sánh ngữ pháp -듯이, -는 듯이 và -(느)ㄴ다는 듯이

So sánh ngữ pháp -자 và -자마자

So sánh ngữ pháp -자 và -자마자

So sánh ngữ pháp -(느)ㄴ다고 치다 và -는 셈치다

So sánh ngữ pháp -(느)ㄴ다고 치다 và -는 셈치다
Mạng xã hội
53,464FansLike
55,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -
Bài viết mới nhất
error: Content is protected !!