Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024

KINH NGHIỆM

NGỮ PHÁP

NGHE 듣기

Giải đề nghe TOPIK 83 chi tiết full 50 câu

Giải đề nghe TOPIK 83 chi tiết full 50 câu

Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 20 (câu 49~50)

Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 20 (câu 49~50)

Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 19 (câu 47~48)

Luyện nghe TOPIK Yonsei | Dạng 19 (câu 47~48)

ĐỌC 읽기

Giải đề TOPIK 78 읽기 full 50 câu (không công khai)

Giải đề TOPIK 78 읽기 full 50 câu (không công khai)

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc TOPIK II (TOPIK 47 읽기)

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc TOPIK II (TOPIK 47 읽기)

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc TOPIK II (TOPIK 52 읽기)

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc TOPIK II (TOPIK 52 읽기)
99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe

HÁN HÀN

VIẾT 쓰기

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

Tài liệu

Mách bạn web hướng dẫn phát âm tiếng Hàn chuẩn

Mách bạn web hướng dẫn phát âm tiếng Hàn chuẩn

TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 13: 교육제도

Tổng hợp từ vựng trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 13: 교육제도

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 12: 사건과 사고

Tổng hợp từ vựng trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 12: 사건과 사고

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 11: 결혼

Tổng hợp từ vựng trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 11: 결혼

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 10: 절약

Tổng hợp từ vựng trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 10: 절약

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 9: 직장

Tổng hợp từ vựng trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 9: 직장

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 8: 여가 생활

Tổng hợp từ vựng trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung Cấp 4 | Bài 8: 여가 생활

Từ vựng

error: Content is protected !!