Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Sau khi kì thi TOPIK 92 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành viên của Hội giải đề TOPIK II đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi và bài thi. onthitopik.com đã tổng hợp lại một số nội dung thi như dưới đây để các bạn tham khảo và làm tài liệu luyện tập cho các kì thi TOPIK sắp tới nhé!

Phần bài thi 쓰기 môn thi VIẾT

Câu 51 쓰기 TOPIK 92

onthitopik.com
선배님, 안녕하십니까? 마이클입니다.
제 결환식에 와 주셔서 감사합니다.
사실 선배님께 축하를 받고 싶었지만 결혼식에 오시라는 말씀을 (     ㄱ    ).
그런데 직접 오셔서 결혼을 (     ㄴ     ), 선물까지 주셔서 정말 기뻤습니다.
다음에 아내와 같이 찾아봡고 다시 인사를 드리겠습니다.
안녕히 계십시오.
Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

(ㄱ) 드리지 못했습니다
(ㄴ) 축하해 주시고

Câu 52 쓰기 TOPIK 92

종이를 재활용 쓰레기로 버릴 때 종류에 상관 없이 다 같이 모아서 버리는 사람들이 있다. 그런데 이는 올바른 방법이 아니다. 왜냐하면 종이는 종류에 따라 재활용 과정과 방법이 (  ㄱ   ). 재활용 과정에서 종이가 섞여 있으면 분류하는 데 적지 않은 시간과 비용이 필요하다. 이런 비용과 시간을 줄이려면 종이를 버릴 때 비슷한 종이끼리 모아서 (   ㄴ   ). onthitopik.com
Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

(ㄱ) 다르기 때문이다
(ㄴ) 버리는 것이 좋다

Câu 53 쓰기 TOPIK 92

Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

국내 과일 소비량의 변화에 대한 농림축산식품부의 자료에 따르면 2010 년에 57.7kg에 달했던 1인당 과일 소비량은 2022 년에는 57.1kg로 소폭 감소한 것으로 나타났다. 한편에 생산지별 1인당 과일 소비량을 살펴보면 같은 기간 국산 과일은 45.6kg에서 41.4kg로 줄어든 반면에 수입 과일은 12.1kg에서 15.7kg로 늘었음을 볼 수 있다. 국산 과일 소비량 감소의 원인은 과일 가격이 상승함에 따라 소비자의 부담이 더해졌기 때문이다. 수입 과일 소비량 증가의 원인은 품목이 다양화되어 소비자 만족도가 상승했기 때문이다.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thực phẩm về sự thay đổi lượng tiêu thụ trái cây trong nước, lượng tiêu thụ trái cây bình quân đầu người đạt 57,7kg trong năm 2010 đã giảm nhẹ xuống 57,1kg vào năm 2022. Mặt khác, nếu xem xét mức tiêu thụ trái cây bình quân đầu người theo từng khu vực sản xuất, có thể thấy trong cùng thời gian, trái cây trong nước đã giảm từ 45,6kg xuống 41,4kg, trong khi trái cây nhập khẩu tăng từ 12,1kg lên 15,7kg. Nguyên nhân khiến tiêu thụ trái cây trong nước giảm là do giá trái cây tăng làm tăng gánh nặng của người tiêu dùng. Nguyên nhân của sự gia tăng lượng tiêu thụ trái cây nhập khẩu là do sự đa dạng hóa các mặt hàng đã làm tăng mức độ hài lòng của người tiêu dùng.

Câu 54 쓰기 TOPIK 92

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오. 단 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마십시오.

젊은 세대의 출산를 감소는 어린이와 노인 인구 비율을 크게 변화시켰다. 이러한 인구 구조의 변화 원인으로 발생된 저출산과 고령화는 우리가 함께 해결해야 할 사회 문제가 되었다. 아래 내용을 중심으로 ‘인구 구조 변화” 에 대한 자신의 생각을 쓰십시오.
1) 어린이나 노인의 인구 비율의 변화 원인은 무엇인가?
2) 인구구조 변화로 인해 어떤 문제가 발생하고 있는가?
3) 이런 문제를 대응하기 위해 어떤 노력을 해야 하는가?
Click để xem đáp án tham khảo

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!