Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành viên của Hội giải đề TOPIK II đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi và bài thi. onthitopik.com đã tổng hợp lại một số nội dung thi như dưới đây để các bạn tham khảo và làm tài liệu luyện tập cho các kì thi TOPIK sắp tới nhé!

Phần bài thi 쓰기 môn thi VIẾT

Câu 51 쓰기 TOPIK 94

onthitopik.com 제목: 교수님, 마이클입니다.
교수님, 안녕하십니까? 한국어학과 3학년 미나입니다.
제가 다음주 ‘한국 문화’ 수업에서 첫 번째 발표를 하기로 했습니다.
그런데 그날 병원에 갔다 와야 되어서 30분쯤 ( ㄱ ).
괜찮다고 하시면 좀 늦게 발표하고 싶습니다.
onthitopik.com
제가 다른 친구와 발표 순서를 ( ㄴ )?
정말 죄송합니다.
Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

(ㄱ) 늦을 것 같습니다 / 지각할 것 같습니다/ 늦게 올 것 같습니다.
(ㄴ) 바꿔도 되겠습니까/바꾸면 됩니까/바꿀 수 있습니까/변경해도 됩니까

Câu 52 쓰기 TOPIK 94

화분에 식물을 기를 때 물을 너무 많이 주면 식물은 잘 자라지 못한다. 왜냐하면 흙에 물이 너무 많으면 식물의 뿌리가 ( ㄱ ). 뿌리가 썩지 않게 하려면 물을 주기 전에 흙의 상태가 어떤지를 살펴봐야 한다. 흙이 젖어 있는 경우에는 물을 더 이상 ( ㄴ ) 흙이 마를 때까지 기다렸다가 줘야 한다. onthitopik.com
Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

(ㄱ) 썩을 수 있기 때문이다 / 썩기 때문이다 / 썩기 쉽기 때문이다
(ㄴ) 주면 안 되고 / 주지 말고

Câu 53 쓰기 TOPIK 93

Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

국내 과일 소비량의 변화에 대한 농림축산식품부의 자료에 따르면 2010 년에 57.7kg에 달했던 1인당 과일 소비량은 2022 년에는 57.1kg로 소폭 감소한 것으로 나타났다. 한편에 생산지별 1인당 과일 소비량을 살펴보면 같은 기간 국산 과일은 45.6kg에서 41.4kg로 줄어든 반면에 수입 과일은 12.1kg에서 15.7kg로 늘었음을 볼 수 있다. 국산 과일 소비량 감소의 원인은 과일 가격이 상승함에 따라 소비자의 부담이 더해졌기 때문이다. 수입 과일 소비량 증가의 원인은 품목이 다양화되어 소비자 만족도가 상승했기 때문이다.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thực phẩm về sự thay đổi lượng tiêu thụ trái cây trong nước, lượng tiêu thụ trái cây bình quân đầu người đạt 57,7kg trong năm 2010 đã giảm nhẹ xuống 57,1kg vào năm 2022. Mặt khác, nếu xem xét mức tiêu thụ trái cây bình quân đầu người theo từng khu vực sản xuất, có thể thấy trong cùng thời gian, trái cây trong nước đã giảm từ 45,6kg xuống 41,4kg, trong khi trái cây nhập khẩu tăng từ 12,1kg lên 15,7kg. Nguyên nhân khiến tiêu thụ trái cây trong nước giảm là do giá trái cây tăng làm tăng gánh nặng của người tiêu dùng. Nguyên nhân của sự gia tăng lượng tiêu thụ trái cây nhập khẩu là do sự đa dạng hóa các mặt hàng đã làm tăng mức độ hài lòng của người tiêu dùng.

Câu 54 쓰기 TOPIK 94

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오. 단 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마십시오.

젊은 세대의 출산를 감소는 어린이와 노인 인구 비율을 크게 변화시켰다. 이러한 인구 구조의 변화 원인으로 발생된 저출산과 고령화는 우리가 함께 해결해야 할 사회 문제가 되었다. 아래 내용을 중심으로 ‘인구 구조 변화” 에 대한 자신의 생각을 쓰십시오.
1) 어린이나 노인의 인구 비율의 변화 원인은 무엇인가?
2) 인구구조 변화로 인해 어떤 문제가 발생하고 있는가?
3) 이런 문제를 대응하기 위해 어떤 노력을 해야 하는가?
Click để xem đáp án tham khảo

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!