Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 75: Mở rộng thị trường Robot

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho các bạn ôn TOPIK cao cấp (tức cấp 5 và cấp 6).

Có một sự thật là, để viết văn thì tiếng Việt cũng còn khó chứ không nói gì tiếng Hàn hay bất kì ngôn ngữ nào khác. Thế nên, chúng ta hãy cùng tham khảo nhiều bài văn mẫu mà chính Viện giáo dục công bố hoặc từ chính các chuyên gia Hàn Quốc viết nhé.

Bài 75 trong chuỗi 100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết) sẽ có chủ đề về “로봇 시장 확대의 긍정적 효과와 문제점 Hiệu quả tích cực và mặt hạn chế của việc mở rộng thị trường Robot” được trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것!

Đề bài

요즘 로봇은 불건을 생산하는 공장뿐만 아니라 재난 사고 현장. 노인 요양 시설 등에서 다 양하게 쓰이고 있다. 이렇듯 로봇 시장이 확대됨으로써 다양한 분야에서 긍정적인 효과를 얻 고 있지만 문제점도 나타나고 있다. 아래의 내용을 중심으로 로봇 시장 확대의 긍정적 효과와 문제점에 대한 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ로봇 시장이 확대될으로써 얻을 수 있는 긍정적 효과는 무엇인가?
ㆍ로봇 시장 확대로 인해 생길 수 있는 문제점은 무엇인가?
ㆍ이러한 문제를 최소화할 수 있는 방안온 무엇인가?

Đáp án tham khảo

최근 로봇은 부족한 노동력 문제를 해결할 수 있는 대안으로 주목받고 있다. 로봇은 사람들이 하기 힘 든 위험한 일도 할 수 있고 서비스를 제공할 수도 있다. 예를 들면 재난 사고 현장에서 사람을 구조하기 도 하고 위험한 장소에 들어가 안전 점검을 하기도 한다. 또한 혼자 지내는 노인들을 돌보는 로봇도 있 다. 이처럼 로봇은 부족한 일손을 대체할 수 있으므로 긍정적인 효과가 크다고 할 수 있다.


그러나 문제점이 없는 것은 아니다. 우선 로봇 시장의 확대는 일자리에 영향을 미친다. 특히, 공장이나 서비스업에 종사하는 사람들이 일자리를 잃게 될 것이다. 설령 로봇으로 인해 새로운 일자리가 생긴다고 해도 이것은 매우 제한적이므로 대량 실업에 대한 해결책이 될 수 없다. 다음으로 로봇은 사람처럼 그 일이 옮은지에 대해 윤리적 판단을 할 수 없으므로 문제를 일으킬 수 있다. 로봇은 지시와 명령에 의해 움직이기 때문에 윤리적으로 옮지 않더라도 그 일을 할 수 있다.


따라서 이러한 문제를 최소화하기 위한 노력이 필요하다. 먼저 로봇과 사람이 서로 도우면서 일할 수 있는 환경을 만들어야 한다. 로봇의 기능적인 면을 활용하되 윤리적인 부분은 사람이 판단하게 한다면 장점은 살리고 단점은 줄이는 효과를 얻을 수 있을 것이다. 또한 사람들도 로봇 시대에 맞는 직업 능력 을 개발해야 한다. 그래야 경제적 여건도 개선되고 삶의 질도 올라가게 될 것이다.

Dịch tham khảo

(đang update)

Sau đây là tổng hợp mở rộng các biểu hiện có liên quan để “up” vốn từ nha!

(đang update)

Và qua bài văn mẫu trên thì chúng ta cùng học cách diễn đạt hay như sau:

(đang update)

Cùng học thêm 100 bài văn mẫu TOPIK câu 54 쓰기 tại onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 93 (thi tháng 4/2023)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 93 (thi tháng 4/2023)

Review TOPIK 91 (12/11/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 90 (15/10/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 89 (09/07/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 88 (14/05/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 87 (09/04/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 86 (23/01/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!