Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho các bạn ôn TOPIK cao cấp (tức cấp 5 và cấp 6).

Có một sự thật là, để viết văn thì tiếng Việt cũng còn khó chứ không nói gì tiếng Hàn hay bất kì ngôn ngữ nào khác. Thế nên, chúng ta hãy cùng tham khảo nhiều bài văn mẫu mà chính Viện giáo dục công bố hoặc từ chính các chuyên gia Hàn Quốc viết nhé.

Bài 76 trong chuỗi 100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết) sẽ có chủ đề về “남과 비교하는 태도 Thái độ so sánh với người khác được trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것!

Đề bài

우리 주위에는 자신의 믿음과 가치관에 따라 사는 사람이 있는가 하면, 늘 자신을 남과 비교하면서 사는 사람도 있다. 남과 비교하는 태도는 더 노력하는 계기가 되기도 하지만 자신에게 부정적 영향을 미치는 경우도 많다. 아래의 내용을 중심으로 ‘남과 비교하는 태도의 문제점’에 대한 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ남과 비교하는 태도로 인해 생기는 문제점은 무엇인가?
ㆍ자신을 남과 비교하는 이유는 무엇인가?
ㆍ이러한 태도를 바꾸기 위해서 어떻게 해야 하는가?

Đáp án tham khảo

습관처럼 자신을 남과 비교하는 사람들이 있다. 이런 사람들은 자신을 있는 그대로 받아들이지 못하고 남들이 가진 것에 질투심을 느끼기도 하고 열등감에 빠지기도 한다. 그뿐만 아니라 다른 사람들을 경쟁의 대상으로만 보기 때문에 협력하는 태도를 가지기 어렵다. 그래서 사회적으로는 공동체 문화에 나쁜 영향올|줄 수 있으며 개인적으로는 경쟁의식에 사로잡혀 자신 의 능력을 발휘하지 못할 수도 있다.

그렇다면 자신을 남과 비교하는 이유는 무엇일까? 먼저 자신감 부족을 들 수 있다. 자신감이 없으면 자기의 장점은 보지 못하고 항상 남과 비교하 면서 자신에게 없는 것을 부러워한다. 또한 달라진 사회 환경에도 원인이 있다. 최근 SNS의 대중화로 실제 모습보다 ‘보이는 모습’에 신경을 쓰는 사 람들이 많아졌는데 화려한 그들의 모습에 다느므에 비교하는 마음이 생기게 된다.

따라서 스스로 자신을 돌아보고 만약 남과 비교하는 습관이 있다면 그런 태도를 바꾸기 위해서 노력해야 한다. 다른 사람이 가진 것을 보지 말고 자 신이 가진 장점에 최대한 집중해야 한다. 그리고 이 장점을 살려 나만의 개 성을 만들어 가야 한다. 또한 SNS를 하면서 자주 우울함을 느까면 과감 하게 줄이는 것이 좋다. 비교하고 부러워하는 마음은 자신을 더 초라하게 만들 뿐이다. 현실을 인정하고 노력할 수 있도록 매일 자신을 응원하는 습관을 길러야 한다.

Dịch tham khảo

(đang update)

Sau đây là tổng hợp mở rộng các biểu hiện có liên quan để “up” vốn từ nha!

(đang update)

Và qua bài văn mẫu trên thì chúng ta cùng học cách diễn đạt hay như sau:

(đang update)

Cùng học thêm 100 bài văn mẫu TOPIK câu 54 쓰기 tại onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!