Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho các bạn ôn TOPIK cao cấp (tức cấp 5 và cấp 6).

Có một sự thật là, để viết văn thì tiếng Việt cũng còn khó chứ không nói gì tiếng Hàn hay bất kì ngôn ngữ nào khác. Thế nên, chúng ta hãy cùng tham khảo nhiều bài văn mẫu mà chính Viện giáo dục công bố hoặc từ chính các chuyên gia Hàn Quốc viết nhé.

Bài 77 trong chuỗi 100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết) sẽ có chủ đề về “리더의 조건 Điều kiện của leader” được trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것!

Đề bài

리더는 구성원들에게 큰 영향을 미친다. 리더의 능력에 따라 일하는 분위기나 팀의 성 과가 달라질 수 있기 때문이다. 그래서 리더는 팀을 이끌어 갈 수 있는 능력을 갖춰야 하고 팀을 위해서 어떻게 하는 것이 좋은지 항상 고민해야 한다. 아래의 내용을 증심으로 ‘리더의 조건’에 대한 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ 리더의 역할은 왜 중요한가?
ㆍ 리더가 갖추어야 할 조건은 무엇인가?
ㆍ 리더가 경계해야 할 점은 무엇인가?

Đáp án tham khảo

많은 사람들이 같이 일을 하다 보면 의견이 달라서 갈등이 생길 때가 있다. 그러면 팀워크에 문제가 생기고 일의 효율이 떨어진다. 리더는 그런 갈등을 해결하는 역함을 하기 때문에 중요하다. 또한 예상하지 못한 위기가 찾아왔을 때도 리더의 대처 능력은 중요하다. 위기 상황에서는 문제의 원인을 정확하게 파악해서 최선의 방안이 무엇인지 판단해야 한다.

이처럼 리더는 어려운 문제에 부닷혔을 때 중요한 결정을 내리는 사람이 다. 따라서 무엇보다 정확한 판단력을 가져야 한다. 그래야 시행착오를 줌 이고 공동의 목표를 담성할 수 있다. 또한 리더는 소통 능력이 있어야 한 다. 구성원들의 의견을 잘 듣지 않으면 상황을 잘 파악할 수 없기 때문에 올바른 결정을 내리기 어렵다.

그러므로 리더는 충분한 소통 없이 독단적으로 의사 결정을 하지 않도록 주의해야 한다. 다른 사람들과 소통하지 않으면 자신의 생각에 더욱 확신 을 갖게 되고, 그것은 잘못된 결정으로 이어져서 많은 사람들에게 피해를 주게 된다. 그리고 리더는 성과 우선주의에 빠지지 않도록 조심해야 한다. 물론 큰 성과를 내는 것도 중요하지만 지나치게 성과만 중시하면 피로감ㅇ 커지고 장기적으로는 구성원들이 능력을 제대로 발휘하기 어려워진다.

Dịch tham khảo

(đang update)

Sau đây là tổng hợp mở rộng các biểu hiện có liên quan để “up” vốn từ nha!

(đang update)

Và qua bài văn mẫu trên thì chúng ta cùng học cách diễn đạt hay như sau:

(đang update)

Cùng học thêm 100 bài văn mẫu TOPIK câu 54 쓰기 tại onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!