Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho các bạn ôn TOPIK cao cấp (tức cấp 5 và cấp 6).

Có một sự thật là, để viết văn thì tiếng Việt cũng còn khó chứ không nói gì tiếng Hàn hay bất kì ngôn ngữ nào khác. Thế nên, chúng ta hãy cùng tham khảo nhiều bài văn mẫu mà chính Viện giáo dục công bố hoặc từ chính các chuyên gia Hàn Quốc viết nhé.

Bài 78 trong chuỗi 100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết) sẽ có chủ đề về “재활용의 필요성 과 활성화 방안 Tính cần thiết của việc Tái sử dụng và phương án tối ưu” được trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것!

Đề bài

사람들이 먹고 마시고 입는 과정에서 발생하는 생활 쓰레기가 갈수록 늘고 있다, 이에 따라 환경을 걱정하는 목소리가 커지고 있지만 쓰레기는 크게 줄지 않고 있다. 그런데 버려지는 쓰 레기 중에는 재활용할 수 있는 것들도 많다고 한다. 아래의 내용을 중심으로 ‘재활용의 필요성 과 활성화 방안’에 대한 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ 재활용은 왜 필요한가?
ㆍ 재활용이 잘 안 되는 이유는 무엇인가?
ㆍ 재훨용을 활성화하기 위한 방안은 무엇인가?

Đáp án tham khảo

쓰레기를 줄이고 재활용을 늘리는 것은 환경을 지키기 위해 반드시 필요하다. 재활용을 하면 새로운 물건을 만드는 데 드는 에너지를 절약할 수 있다. 그래서 경제적으로도 도움이 되고 쓰레기도 줄이는 일 석이조의 효과를 볼 수 있다. 또한 재활용을 함으로써 자원의 낭비를 막을 수 있다. 즉, 재활용은 소중한 자원을 지키는 일이다.
이렇듯 재활용이 꼭 필요한 일임에도 불구하고 실제로 재활용이 이루어지는 비율은 생각보다 높지 않 다. 그 이유는 무엇일까? 우선 분리배출에 문제가 있다. 사람들이 쓰레기를 잘 분리해서 배출하지 않기 때문이다. 재활용이 가능한 것을 구분하지 않고 섞어서 버리는 경우가 많다. 또한 재활용 물건을 만드는 데 드는 비용이 높아서 재활용을 포기하는 예도 흔히 볼 수 있다. 어떤 경우에는 새 제품을 만드는 것보 다 비용 부담이 크다고 한다. 생산 비용을 낮추려고 처음 물건을 생산할 때부터 재활용이 어려운 재질을 사용한 탓이다.
따라서 재활용을 활성화하기 위해서는 시민들이 재활용이 가능하도록 정확하게 분리해서 배출해야 한다. 다소 번거롭지만 환경을 위한 분리 배출 습관을 만들어야 할 것이다. 그리고 재활용 업체에서도 생 산 시스템을 효율적으로 운영해서 비용을 줄이도록 노력해야 한다. 이를 위해 정부에서도 지원을 해야 하며 시민들에게도 다양한 재활용 물건을 구입할 수 있는 기회를 열어 줘야 할 것이다.

Dịch tham khảo

(đang update)

Sau đây là tổng hợp mở rộng các biểu hiện có liên quan để “up” vốn từ nha!

(đang update)

Và qua bài văn mẫu trên thì chúng ta cùng học cách diễn đạt hay như sau:

(đang update)

Cùng học thêm 100 bài văn mẫu TOPIK câu 54 쓰기 tại onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!