Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, 2023
Array

Review TOPIK 86 (23/01/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé!

Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành viên của Hội giải đề TOPIK II đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi và bài thi. onthitopik.com đã tổng hợp lại một số nội dung thi như dưới đây để các bạn tham khảo và làm tài liệu luyện tập cho các kì thi TOPIK sắp tới nhé!

I. Phần bài thi 쓰기 môn thi VIẾT

Câu 51 쓰기 TOPIK 91

   
Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

(ㄱ)
(ㄴ)

Câu 52 쓰기 TOPIK 91

. onthitopik.com
Click để xem đáp án tham khảo tại onthitopik.com

(ㄱ)
(ㄴ)

Câu 53 쓰기 TOPIK 91

Click để xem đáp án tham khảo câu 53 TOPIK 84

인주시 사회연구소에서 실시한 인주시의 가구 수 변화에 대한 조사 결과에 따르면 인주시 가구 수는 2001년 15만 가구에서 2021년 21만 가구로 1.4배 증가한 것으로 나타났다. 인원수별 비율 변화에 대해 2001년 15%에 불과했던 1인 가구는 2021년에는 30%로 2배 증가했으며 2~3인 가구는 45%에서 50%로 소폭 늘었다. 반면에 4인 이상 가구는 2001년에 40%였지만 2021년에 20%로 감소했다. 이러한 변화의 원인은 20대의 독립과 노인 인구가 증가했기 때문인 것으로 보인다. 이에 따라 2040년에는 1인 가구가 43% 이상으로 증가할 것으로 예상된다.(onthitopik.com)

Câu 54 쓰기 TOPIK 91

Click để xem Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 91

Đáp án tham khảo câu 54 TOPIK 91

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review TOPIK 91 (12/11/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 90 (15/10/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 89 (09/07/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 88 (14/05/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 87 (09/04/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 86 (23/01/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 75: Mở rộng thị trường Robot

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho...

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!