Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 73: Mặt hạn chế của cạnh tranh

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho các bạn ôn TOPIK cao cấp (tức cấp 5 và cấp 6).

Có một sự thật là, để viết văn thì tiếng Việt cũng còn khó chứ không nói gì tiếng Hàn hay bất kì ngôn ngữ nào khác. Thế nên, chúng ta hãy cùng tham khảo nhiều bài văn mẫu mà chính Viện giáo dục công bố hoặc từ chính các chuyên gia Hàn Quốc viết nhé.

Bài 73 trong chuỗi 100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết) sẽ có chủ đề về 경쟁의 문제점 및 극복 방법  Mặt hạn chế của sự cạnh tranh và biện pháp được trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것!

Đề bài

현대 사회는 무한 경쟁의 시대라고 한다. 이처럼 경쟁이 치열하다 보니 사람들이 느끼는 스트레스나 불안감도 커지고 있다. 지나친 경쟁으로 인해 발생하는 문제 또한 적지 않다. 영쟁의 문제점께 대해 아래의 내용을 중심 으로 자신의 생각올 쓰시오.
ㆍ 경쟁이 심해진 이유는 무엇인가?
ㆍ 지나친 경쟁으로 인해 발생할 수 있는 문제점은 무엇인가?
ㆍ 이러한 부작용을 극복하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

Đáp án tham khảo

현대 사회에서는 갈수록 경쟁이 치열해지고 있다. 좋은 자원은 한정되어 있는데 인구 증가와 교육 수준의 향상으로 인해 그것을 원하는 사람들은 더욱 많아지고 있기 때문이다. 가령 근무 조건이 좋은 기업의 경우, 채용 인원은 적은데 지원하는 사람이 많으면 경쟁들이 높아질 수밖에 없다. 또한 세계화의 영향으로 경쟁의 무대가 더 넓어졌기 때문이다. 개인이든 기업이든 세계 시장에서 활동해야 하므로 비교대상이 많아져서 경쟁이 더욱 치열해진 것이다.

이로 인해 생길 수 있는 문제점은 사람들 사이에 불신이 쌓 일 수 있다는 것이다. 상대방을 협력의 대상이 아닌 경쟁의 대상으로만 보고 믿지 못하게 되는 것이다. 이러한 태도는 일 을 할 때도 팀워크를 악화시켜서 일의 효율성을 떨어뜨릴 수 있다. 그리고 과정보다 결과만 중시하는 사회가 될 수 있다는 것도 문제이다. 경쟁에서 이기는 것만이 중요해지기 때문이 다. 그래서 결과만 좋으면 된다는 생각 때문에 사람들은 공정 하지 못한 방법을 쓰고 싶은 유혹을 받게 된다.

그러므로 이러한 부작용을 막기 위해서는 먼저 상대방을 경쟁자로만 생각해서는 안 된다. 협력의 대상으로 보고 서로 도울 줄 알아야 일의 능률도 높아진다. 또한 정부와 기업에서 좋은 일자리를 창출할 수 있도록 노력하고 불확실한 미래에 대해 사람들이 불안감을 덜 느끼도록 사회 복지 혜택을 늘려 야 할 것이다. (680자)

Dịch tham khảo

(đang update)

Sau đây là tổng hợp mở rộng các biểu hiện có liên quan để “up” vốn từ nha!

(đang update)

Và qua bài văn mẫu trên thì chúng ta cùng học cách diễn đạt hay như sau:

(đang update)

Cùng học thêm 100 bài văn mẫu TOPIK câu 54 쓰기 tại onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 93 (thi tháng 4/2023)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 93 (thi tháng 4/2023)

Review TOPIK 91 (12/11/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 90 (15/10/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 89 (09/07/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 88 (14/05/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 87 (09/04/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

Review TOPIK 86 (23/01/2023)

onthitopik.com review đề thi TOPIK 91 diễn ra vào tháng 11 năm 2023 nhé! Sau khi kì thi TOPIK 91 diễn ra thì các thí...

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 79: Lòng tin

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 78: Tái sử dụng

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 77: Điều kiện của leader

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 76: Thái độ so sánh với người khác

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!