Thứ Ba, 16 Tháng Tư, 2024

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 80: Tiêu dùng hợp lý

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho các bạn ôn TOPIK cao cấp (tức cấp 5 và cấp 6).

Có một sự thật là, để viết văn thì tiếng Việt cũng còn khó chứ không nói gì tiếng Hàn hay bất kì ngôn ngữ nào khác. Thế nên, chúng ta hãy cùng tham khảo nhiều bài văn mẫu mà chính Viện giáo dục công bố hoặc từ chính các chuyên gia Hàn Quốc viết nhé.

Bài 74 trong chuỗi 100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết) sẽ có chủ đề về “바람직한 소비 생활 Tiêu dùng hợp lý” được trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것!

Đề bài

돈을 쓰는 것은 돈을 버는 것만큼 중요하다. 소비의 기준은 사람마다 다르지만 소비를 잘해 야 자신의 삶을 원하는 방향으로 이끌어 갈 수 있다. 그래서 사람들은 소비를 할 때 여러 가지 사항을 고려하게 된다. 아래의 내용을 중심으로 ‘바람직한 소비 생활’에 대한 자신의 생각을 쓰라.
ㆍ소비 생활을 할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가?
ㆍ이것을 고려하지 않았을 때 어떤 문제가 생길 수 있는가?
ㆍ바람직한 소비 생활을 실천하기 위해 어떤 노력을 해야 하는가?

Đáp án tham khảo

소비 생활을 할 때 고려해야 할 사항은 두 가지이다. 첫 번째는 합리적 소비이다. 합리적 소비란 자신 의 소득 수준에 맞는 소비를 말한다. 소득에 비해 턱없이 높은 고가의 제품을 사는 것은 합리적인 소비 라고 할 수 없다. 다음으로 친환경 소비이다. 자신의 소비가 환경에 도움이 되는지 생각해 봐야 한다. 물 건 값이 싸도 환경에 나쁜 영향을 끼치는 물건, 월회성 물건들은 고려해야 될 사항들이다.
만약 소비를 할 때 이러한 사항을 고려하지 않는다면 문제가 생길 수 있다. 먼저 합리적인 소비를 하 지 않고 과소바를 하거나 충동구매를 많이 할 경우 경제적인 부담이 커진다. 그래서 저축은커녕 돈을 빌 려서 생활을 할 수밖에 없다. 그리고 환경을 생각하지 않고 소비를 한다면 장기적으로 그 파해는 우리 자신에게 돌아온다. 우리가 산 물건들이 얼마 못 가서 쓰레기가 되고 잘 썩지 않아 환경오염이 삼해지면 우리도 건강하게 살 수 없다.
따라서 바람직한 소비 생활을 실천하기 위해서는 우선 합리적인 소비를 위해서 소비 계획을 미리 세우는 것이 졸다. 미리 쓸 돈을 정해 두고 거기에 맞춰 쓴다든지 가계부를 적어 보는 것도 좋은 방법이다. 또한 환경에 도움이 되는 친환경 소비를 위해서는 평소예 친환경 제품을 많이 만드는 기업에 관심을 가 지고 그런 제품을 쓰도록 노력해야 한다. 특히, 농산물의 경우에는 그 지역에서 생산하는 친환경 제품을 사는 것이 좋다.

Dịch tham khảo

(đang update)

Sau đây là tổng hợp mở rộng các biểu hiện có liên quan để “up” vốn từ nha!

(đang update)

Và qua bài văn mẫu trên thì chúng ta cùng học cách diễn đạt hay như sau:

(đang update)

Cùng học thêm 100 bài văn mẫu TOPIK câu 54 쓰기 tại onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 37 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 37 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 36 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 36 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!