Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024

100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết)| Bài 74: Năng lực viết văn

Viết câu 54 쓰기 TOPIK là phần khó nhất trong đề TOPIK. Có thể nói, câu 54 là bài thi VIẾT LUẬN dành cho các bạn ôn TOPIK cao cấp (tức cấp 5 và cấp 6).

Có một sự thật là, để viết văn thì tiếng Việt cũng còn khó chứ không nói gì tiếng Hàn hay bất kì ngôn ngữ nào khác. Thế nên, chúng ta hãy cùng tham khảo nhiều bài văn mẫu mà chính Viện giáo dục công bố hoặc từ chính các chuyên gia Hàn Quốc viết nhé.

Bài 74 trong chuỗi 100 bài mẫu TOPIK 쓰기 câu 54 (dịch chi tiết) sẽ có chủ đề về “글쓰기 능력 Năng lực viết văn được trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것!

Đề bài

글은 의사소통 수단 중의 하나이다. 자신의 의사를 제대로 전달하기 위해서는 그에 맞는 적절한 내용과 형식의 글을 쓸 수 있어야 한다. 그래서 학교에서도 글쓰기 능력을 키우기 위한 교육이 강조되고 있다. 아래의 내용을 중심으로 ‘글쓰기 능력의 중요성’에 대한 자신의 생각을 쓰시오.
ㆍ 글쓰기 능력은 왜 중요한가?
ㆍ 글쓰기 능력이 부족하다면, 그 이유는 무엇인가?
ㆍ 글쓰기 능력을 기르기 위해서는 어떤 노력이 필요한가?

Đáp án tham khảo

글쓰기 능력은 의사소통 및 목표 성취의 수단으로서 아주 중요하다. 친구에게 메시지 보내기, 공식적인 메일 쓰기 등 우리는 여러 형태의 글쓰기를 하고 있는데, 이때 쓰기 능력이 뒷받침되면 소통이 더 원활해진다. 또한 대학에서 논문을 쓸 때나 회사에서 보고서를 쓸 때도 그에 맞는 적절한 글쓰기 능력이 요구된다. 이렇듯 각각의 상황에 맞는 글을 쓸 수 있으면 목표를 이루는 데 도움이 되므로 쓰기 능력은 중요하다.

그러나 글쓰기 능력을 갖추는 일이 쉬운 것은 아니다. 대체로 쓰기 능력은 독서량과 비례하는데, 요즘 학생과 성인들의 독서량이 갈수록 줄어들고 있다고 한다. 생활이 바빠진 것도 그 원인 중의 하나이지만 영상매체의 발달로 인해 책을 읽고 글을 쓰는 것보다는 드라마나 짧은 영상물을 보는 것을 더 재미있어하기 때문이다. 그러나 글쓰기에 필요한 사고력과 표현력은 독서를 통해 기를 수 있다.

따라서 글쓰기 능력을 키우기 위해서는 먼저 독서 습관을 길러야 한다. 습관 형성에 가장 중요한 것이 날마다 꾸준히 하는 것이므로, 매일 조금씩 책을 읽어야 한다. 아무리 바빠도 자투리 시간을 활용하고, 스마트폰 사용 시간을 줄이면 그리 어렵지 않을 것이다. 또한 쓰는 연습도 꾸준히 해야 한다. 많이 써 봐야 실력도 좋아지는 법이므로 매일 일기를 쓰거나 개인 블로그에 꾸준히 글을 올리는 것도 좋은 방법이 될 수 있다. (684자)

Dịch tham khảo

(đang update)

Sau đây là tổng hợp mở rộng các biểu hiện có liên quan để “up” vốn từ nha!

(đang update)

Và qua bài văn mẫu trên thì chúng ta cùng học cách diễn đạt hay như sau:

(đang update)

Cùng học thêm 100 bài văn mẫu TOPIK câu 54 쓰기 tại onthitopik.com nhé!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

Review đề thi TOPIK 94 (12/5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 95 (thi tháng 7/2024)

Review đề thi TOPIK 93 (14/4/2024)

onthitopik.com chia sẻ Review đề thi TOPIK 93 (24/1/2024) Sau khi kì thi TOPIK 93 diễn ra thì các thí sinh cũng như là thành...

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Giải đề TOPIK 91 읽기 full 50 câu (chính thức)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Review đề thi TOPIK 92 (24/1/2024)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 44 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 43 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 42 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 41 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 40 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 39 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Đề thi thử câu 51 TOPIK 쓰기 số 38 (kèm bài chữa)

Bình luận

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mạng xã hội

99,999FansLike
1,000,000FollowersFollow
120,000SubscribersSubscribe
Tham khảo sách tiếng Hàn tại đây

Bài viết m nhất

error: Content is protected !!